Градът | 04 Декември 2009, 11:44

САЩ: Българското правителство работи за лидерска позиция в енергетиката на региона