Градът | 25 Ноември 2009, 11:19

Енергетиката е основният замърсител на въздуха, сочи Националният доклад за околната среда