Градът | 05 Ноември 2009, 12:49

Пловдив ще изпълнява проект по програма "Административен капацитет"