Градът | 19 Октомври 2009

Законът за устройство на територията - с ясни правила

Нужно е да се прецизират отговорностите и функциите на участниците в строително-инвестиционния процес

Обратно нагоре ↑