Градът | 08 Октомври 2009, 08:36

Deutsche Bank Research: В България и Румъния делът на необслужваните кредити ще достигне 15-20%