Градът | 06 Октомври 2009, 09:04

ЦИД: Ядрени и въглищни лобита работят срещу ВЕИ