Градът | 22 Юни 2009, 08:44

Разходите за труд се увеличават