Градът | 18 Март 2009, 14:42

Община Кайнарджа с проект за улично осветление на слънчева енергия