Градът | 13 Март 2009, 15:51

Хотел с амфитеатрален озеленен двор ще строят в София