Градът | 18 Февруари 2009, 11:36

Първо заседание по трансграничната програма Румъния - България