Градът | 18 Февруари 2009, 12:49

Развитието на масовия градски транспорт е основен приоритет за София