Градът | 15 Февруари 2009, 09:46

Променят предназначение на сгради с мълчаливо съгласие