Градът | 02 Февруари 2009, 10:46

Индустриален парк е предвиден в община Тунджа