Facebook YouTube
Регистрация

Кръстовище на две нива ще има на "Цариградско шосе" в София

Новият транспортен възел е при подхода към квартал "Дружба" и Горубляне

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 02.02.2009, Автор: Гергана Димитрова
[713 прочитания]

Фотограф: СГ

Разработен е подробен транспортно-комуникационен проект за пътен възел бул. "Цариградско шосе" и ул. "Димитър Пешев" в столичния комплекс "Дружба". Проектирането е възложено от дирекция "Архитектура и градоустройство" с цел привеждане в съответствие с новия общ устройствен план на София. Разработката представлява преминаване на бул. "Цариградско шосе" на горно ниво и проектиране на кръгово кръстовище на ул. "Димитър Пешев" и локалните платна, съобщиха от проектантския екип – фирма "Транспро", с ръководители инж. Весела Недева и инж. Александър Витанов.
Според "План-схемата на комуникационно транспортната система" на общия устройствен план бул. "Цариградско шосе" е улица от втори клас.
В момента пресичането на булеварда и ул. "Димитър Пешев" се извършва на ниво терен със светофарно регулирано кръстовище, което води до огромни задръствания. През кръстовището се осъществява връзка между комплексите "Дружба" 1 и 2 и "Горубляне".
Очакваният прогнозен поток, ползващ кръстовището между локалните платна и ул. "Димитър Пешев", няма да надвишава граничните 4000 приведени единици на час (ПЕ/час), което прави проектирането на кръгово кръстовище по-ефективно и целесъобразно, посочиха проектантите.
Проектирането на транспортния възел като геометрично решение, е направено при съобразяване с изградения булевард, който е с ширини на лентите от 3.75 м, габарит на платната 14.75 м и банкети с широчина 2 м до 2.5 м, както и разделителната ивица с ширина 6.25 м до 6.5 м.
Проектът използва оста, по която са изградени платната на "Цариградско шосе". За да бъдат локалните платна успоредни на централното, където е необходимо, са използвани преходни криви.
Решението на транспортния възел предлага издигане на бул. "Цариградско шосе" на горно ниво. Съоръжението се състои от две независими конструкции с габарит 12.75 м всяка, което включва платно с ширина 11.25 м и два служебни тротоара по 0.75 м. Разстоянието между конструкциите е 1.5 м. Оформени са локални платна, които обслужват прилежащата територия, а на ниво терен правят връзки с централното платно. В пресичането на локалните платна с ул. "Димитър Пешев" е развито кръгово кръстовище с вътрешен радиус 26 м и външен 35 м.
Локалните платна са седемметрови с изключение на южното, което е шестметрово. Това е направено, за да не се засягат вече изградени сгради.
Проектантите са представили осем надлъжни профила и един характерен напречен профил. Профилът на бул. "Цариградско шосе" е по централната ос в разделителната ивица. За направа на повърхнината за изобразяване на терена в надлъжните профили е ползвана информация от наличните кадастрални листове, а също така от частична геодезическа снимка. Профилът на бул. "Цариградско шосе" е с вертикални криви, отговарящи за втори клас улица, и с максимален надлъжен наклон 5.5%. При изработване на нивелетите на локалните платна проектът е съобразен с разработени технически и нивелетни проекти, а също така и със съществуващите коти на ул. "Димитър Пешев". Данните от кадастралните листове показват, че съществуващите напречни наклони на платната на бул. "Цариградско шосе" в кривата са около 6%, като завъртането в преходните криви е извършено около осите на всяко платно. Затова котите в местата на свързване на централните и локалните платна са съобразявани с информацията, отчетена в кадастралните листове, посочиха от проектантския колектив.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 2 | март - април 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg