Facebook YouTube
Регистрация

Франга дере става градски аутобан във Варна

Цената ще е поне 7.5 млн. евро на километър заради усложнената градска среда и трудности при изпълнението

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 15.12.2008, Автор: Николай ПЕШЕВ
[1822 прочитания]
Непосредствената близост на пристанищна дейност и жилищна зона скоро ще остане в архивите. Общият устройствен план на града предвижда пристанище Варна-изток да се премести на запад

Непосредствената близост на пристанищна дейност и жилищна зона скоро ще остане в архивите. Общият устройствен план на града предвижда пристанище Варна-изток да се премести на запад
Фотограф: СГ

Пробивът на бул. "Васил Левски" край езерната ул. "Девня" във Варна ще се осъществи посредством Франга дере. Градският аутобан ще минава по дъното на дерето, при дълбочина от 2 до 7 м. Планирани са две платна с по три ленти. От двата бряга на дерето ще има два обслужващи пътя с по две ленти. Това предвижда проектът на фирма "Трафикконсулт БГ" - Варна за пробив на бул. "Васил Левски". Дерето ще бъде уширено и укрепено с 36 подпорни стени с височина до 7 метра. Техните проекти ще бъдат готови до края на годината.
"Получихме от община Варна задание за пробив на бул. "Васил Левски" от кръстовището до сградата на ХЕИ - Варна до ул. "Девня", базирано на идеен проект от 1993 г. Общата дължина за проектиране е 3 км. По задание са предвидени пътни възли на две нива за всички булеварди, с които "Васил Левски" се пресича. Това са бул. "Сливница", "Владислав Варненчик", "Цар Освободител" и ул. "Кракра". Мостовете са с височина 7 метра, като е осигурен 5.5 м просвет за преминаване. Това е достатъчно за градския трафик. Допълнително община Варна възложи и проектирането на пътен възел на две нива на ул. "Подвис", до сградата на РИОКОЗ - Варна", обясни ръководителят на отдел "Проектиране" в "Трафикконсулт БГ" инж. Недялко Иванов. Бул. "Васил Левски" слиза на долно ниво, за да се изпълнят изискванията на възложителя, без да се нарушава околната инфраструктура.
Поне 800 автомобила на час
Градският аутобан ще има статут на улица II клас. Това гарантира пропускателна способност от най-малко 800 автомобила на час. Проектната скорост е 70 км в час. Хоризонталните и вертикалните криви отговарят на по-висока скорост на движение. Изходът от магистралата ще става чрез рампи, които имат проектоскорост от 40 км в час. Обслужващите платна ще имат статут на улици ІV клас, където проектната скорост е 50 км в час.
При бул. "Цар Освободител" и "Сливница" е предвидена зона на преплитане, за да може движението от обслужващите платна да се включи в булеварда и обратно. По две рампи има при бул. "Владислав" и бул. "Сливница" - едната е за влизане на превозните средства от бул. "Васил Левски" на бул. "Владислав", а другата позволява на превозните средства да се качат на бул. "Владислав", в посока София.
"Пробивът минава през т.нар. частна автогара, където има струпване на временни преместваеми обекти. Всички те ще бъдат премахнати, за да минат обслужващите платна на основното трасе. Така няма да се пречи на транзитното движение. Булевардът излиза на ул. "Девня" с Т-образно кръстовище. Възможно е това решение да бъде променено и да се предвиди пътен възел, по който да стане безконфликтно вливане на бул. "Васил Левски" в ул. "Девня", обясни инж. Иванов.
Община Варна планира да разшири ул. "Девня" с още едно платно с две ленти в участъка от северен пътен възел "Аспарухово" до бул. "Република". При реализацията на проекта е необходимо изместване на съществуващата в непосредствена близост жп линия.
Тротоарни канали прибират кабелите
По трасето на пробива изобилства от подземна ел. и ВиК инфраструктура, линии на БТК и кабелните оператори и доставчици на интернет. Булевардът е вдигнат по средата между бул. "Цар Освободител" и "Сливница" заради втори главен Горнопоясен колектор на Варна, който събира отпадните води на 40-50% от града, и ги отвежда по бул. "Цар Освободител" и бул. "Сливница" до пречиствателната станция. "Колекторът е проектиран да работи по гравитачен път и не подлежи на потапяне или повдигане. Там булевардът се повдига до нивото на обслужващите платна", обясни инж. Иванов. Проектът предвижда всички ВиК и ел. инсталации по трасето да бъдат реконструирани така, че да минават под или над булеварда. Комуникационните кабели ще бъдат прибрани в тротоарни канали.
В рамките на проекта ще бъде разрушен и наскоро изграденият пробив на бул. "Цар Освободител", под сградата на ВиК - Варна. Временното решение е взето, за да се нормализира трафикът.
Най-голямо затруднение пред реализацията на проекта е, че преди да започне изграждането на обслужващите платна, трябва да се изградят подпорните стени на дерето. "Обслужващите платна са на нивото и могат да се изградят със сравнително малки разходи. Това би довело до разтоварване на движението във Варна, като се отбие транзитният поток да не минава през центъра", коментира инж. Иванов.
Направеният геоложки доклад показва, че по трасето има подпочвени води, които не са с голям дебит. Те ще отведат с дренажна система, към която е и канал с дълбочина 3 м. Проектът за канала е пред завършване. От "Трафикконсулт БГ" препоръчват трасето да започне да се изгражда откъм ул. "Девня" нагоре към ул. "Подвис". Така ще се предотврати прекъсването на естествения отток на водата.
Трафикът ще затрудни строежа
Главната трудност при реализацията на проекта ще бъде съществуващият голям трафик, който трябва да се отклони по време на работите. "Основното направление на пътникопотоците във Варна е от запад на изток, а булевардът пресича този трафик. За да се намали неудобството за гражданите проектът трябва да се реализира на етапи, като първият е от ул. "Девня" до ул. "Кракра". След което се затваря бул. "Владислав", като движението се пренасочва по обход на ул. "Кракра" с байпасна връзка. След това поетапно се затварят булевардите по останалите отсечки. Това ще донесе до гражданите и строителите неимоверни затруднения", коментира инж. Иванов.
Според него реален срок за реализация на проекта при добра организация е 4 години - по година за всеки етап. Количествената сметка предвижда доставка на 10 км бетонови бордюри, 7 дка тротоарни плочи, 4 км еластична ограда, 200 т армировка за подпорните страни. За всеки от мостовете ще трябва по около 140 т арматура. Предстоят и мащабни изкопни работи.
"Магистралите обикновено струват по около 1.5 млн. евро за километър. В случая цената ще е поне 7.5 млн. евро заради усложнената градска среда и трудности при изпълнението", коментира инж. Иванов. Най-скъпата част на проекта са подпорните стени и мостовете.

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

Брой 5 | септември - октомври 2018
Корица на изданието
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg