Градът | 15 Декември 2008, 12:40

Франга дере става градски аутобан във Варна

Цената ще е поне 7.5 млн. евро на километър заради усложнената градска среда и трудности при изпълнението