Градът | 06 Март 2005, 23:00

Екологични и инфраструктурни проекти по ФАР с Гърция и Румъния

Това предстои в програмата за 2004 г.