Градът | 23 Януари 2005, 23:00

Приходите от концесии в бюджета за 2004 г. са 10.482 млн. лв.