Градът | 23 Януари 2005, 23:00

Договори по ФАР 2003 ще се сключват до 30 септември 2005 г.

Финансовите меморандуми по програма ФАР 2004 ще бъдат подписани до края на март 2005 г.