Градът | 23 Януари 2005, 23:00

Цените на жилищата запазват възходяща позиция