Градът | 14 Ноември 2004, 23:00

България започва да бъде отличавана

казва Деян Кавръков, CRE, CIPS, CLHMS*, управител на \"Адис\"" ЕООД и председател на \""Фиабси България\"""