Градът | 31 Октомври 2004, 23:00

МРРБ обяви търга за малки проекти България - Турция

Предложения се приемат до 3 януари 2005 г.