Градът | 31 Октомври 2004, 23:00

Нов устройствен правилник ще регламентира функциите на Агенцията по кадастъра

Цветен БОЕВ, директор на АК, за доклада от средносрочния преглед по изпълнението на проекта за кадастър и имотен регистър, финансиран от Световната банка