Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

Подготвят отмяната на компенсациите за вредни условия на труд

Социалните партньори разработват нови критерии към рисковите професии, видовете и количествата на обезщетенията