Градът | 18 Октомври 2004, 00:00

Обсъждат национална стратегия “Устойчиво развитие на българския туризъм до 2010 г.”

по време на SIHRE 2004 в Интер Експо Център