Градът | 18 Октомври 2004, 00:00

Обща политика за градско развитие и териториално сближаване предвижда ЕС

Новите областни стратегии и общинските планове за развитие обсъдиха на конференция експерти