Градът | 11 Октомври 2004, 00:00

Производствените сгради и територии - част от архитектурното наследство