Градът | 02 Октомври 2004, 00:00

Обнародваха Наредбата за малки обществени поръчки

Те ще се възлагат чрез открит конкурс, публичен търг, договаряне с покана, борсова сделка или открит конкурс за проект