Градът | 25 Септември 2004, 00:00

До 1 октомври се подават заявки в търга за ПСОВ - Севлиево