Градът | 23 Септември 2004, 00:00

Проект по ФАР - ТГС “Румъния и България - заедно към Европа” бе представен във Видин