Градът | 23 Септември 2004, 00:00

Развитието на публично - частните партньорства в страните от региона -

водеща тема по време на Шестия икономически форум за Югоизточна Европа в София, 1-3 ноември 2004 г.