Градът | 12 Септември 2004, 00:00

“Държавен вестник”, бр. 78/7.9.2004 г.