Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

Подписват договорите с “Инфилко” и CES за ПСОВ - Пазарджик, на 7. IX.