Градът | 25 Октомври 2004, 00:00

“Мот Макдоналд” е консултант по проекта за ПСОВ в Хасково

Стойността на супервизията е 1 032 223 евро без ДДС