Градът | 19 Юли 2004, 00:00

209 нови проекта по САПАРД за над 90,6 млн. лв. подписаха на 15 юли

68 проекта са по мярка 03 - диверсификация на икономическите дейности, като инвестициите са насочени към секторите за разнообразяване на селските райони, извън селския туризъм