Градът | 19 Юли 2004, 00:00

Съхраняване на историческата част на комплекс “Двореца” в Балчик

предвижда разработеният Подробен устройствен план