Градът | 10 Юли 2004, 00:00

Предстои обявяването на международен търг за кадастъра на Варна

Световната банка постави оценка “незадоволителен” за изпълнението на проекта за кадастъра и имотния регистър в доклада си от 28 юни 2004 г. Аз лично не съм съгласен с тази оценка, твърди Цветен БОЕВ, изпълнителен директор на Агенцията по кадастъра