Градът | 08 Юли 2004, 00:00

ЕК променя условията по подмярка “Селски туризъм”

По програма САПАРД пренасочват 135 млн. лева от горски сектор, водни ресурси и професионално обучение към месо- и млекопреработване