Градът | 08 Юли 2004, 00:00

Нова информационна система за проектите по ИСПА

представиха Боряна Пенчева, директор на дирекция “Управление на средствата от ЕС”, и Любомир Дацов, зам.-министър на финансите