Градът | 03 Юли 2004, 00:00

Оценката за съответствие на инвестиционните проекти - важен момент в проектантския процес