Градът | 03 Юли 2004, 00:00

Строителният процес засяга не само преките участници в съответния строеж

но и ползватели, респективно потърпевши, са широки кръгове граждани, казва зам.-началникът на ДНСК Стефан Черноколев по повод евентуално отпадане на възможността ДПК да изисква допълнителни доказателства за изпълнени изисквания към строежите, ако са изпъл