Градът | 03 Юли 2004, 00:00

Депутатите приеха промени в ЗУТ заради зелените площи

В озеленени площи строителство не се позволява; в предвидените зелени площи се допуска промяна на предназначението за спортни съоръжения и техническа инфраструктура