Градът | 21 Юни 2004, 00:00

Собствениците на земеделски земи са готови да се включат в комасацията

сочи докладът на експертите след приключване на анкетирането в землищата на с. Ботево, Ямболско, с. Абрит, Добричко, и врачанското село Хърлец