Градът | 21 Юни 2004, 00:00

Възстановен е уникален етнографски комплекс в Златоград

Част от средствата са осигурени по програмите САПАРД и ФАР