Градът | 21 Юни 2004, 00:00

До 23 юни приемат документи по мерки 7 и 8 на САПАРД

за инвестиции в общините в селските райони и за изграждане на междуселищна инфраструктура