Градът | 22 Май 2004, 00:00

7 колектива представиха проекти в конкурса за многофункционален комплекс “Рилон център”