Градът | 22 Май 2004, 00:00

Експоенергетика

1 - 4 юни 2004 г., Интер Експо Център - София