Градът | 02 Април 2004, 00:00

Обществени поръчки ще могат да се възлагат и без търг

Министерството на правосъдието обяви конкурс за проектиране на съдебна палата в Балчик