Градът | 02 Април 2004, 00:00

Незаконното строителство и търпимите строежи