Градът | 26 Март 2004, 23:00

Агенция по обществени поръчки ще преодолява корупционните практики